Tuyển chọn sinh viên vào hệ đào tạo cử nhân chất lượng cao

Thông báo về việc tuyển chọn sinh viên vào hệ đào tạo cử nhân chất lượng cao. Căn cứ quyết định số 989/QD-BCT ngày 8 tháng 10 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ công thương về việc quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chưc của trường Đại học kinh tế kỹ thuật côn g nghiệp

Nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển xin học bổng du học Hàn Quốc

 

Căn cứ Công văn số 7161/BCT-PTNNL ngày 13 tháng 8 năm 2013 của của Bộ trưởng Bộ Công thương về việc lựa chọn sinh viên nộp hồ sơ đăng ký xin học bổng du học Hàn Quốc năm 2013, Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp thông báo cho các sinh viên có nhu cầu nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển xin học bổng du học tại Hàn Quốc như sau:

Hướng dẫn thí sinh đã đủ điểm trúng tuyển NV1 Đại học, Cao đẳng

Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp thông báo hướng dẫn thí sinh đã đủ điểm trúng tuyển NV1 Đại học, Cao đẳng hệ chính quy tuyển sinh năm 2013 nhưng không nhận được Giấy báo nhập học. Nhà trường đã gửi Giấy báo nhập học cho thí sinh trúng tuyển NV1 Đại học, Cao đẳng chính quy tuyển sinh năm 2013 từ ngày 09/8/2013.

Giới thiệu Khoa

News

Khoa Cơ khí là một trong những khoa được thành lập đầu tiên của Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp.

Trải qua 55 năm phấn đấu và trưởng thành, hiện nay Khoa Cơ khí có một đội ngũ cán bộ, giảng viên và cơ sở vật chất tuy còn khiêm tốn nhưng rất đáng tự hào.

Khoa Cơ khí đã và đang đào tạo hai chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật Cơ khí và Công nghệ kỹ thuật Ô tô cho cả 3 hệ đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và liên thông.

Đọc tiếp ...