Tuyển chọn sinh viên vào hệ đào tạo cử nhân chất lượng cao

Thông báo về việc tuyển chọn sinh viên vào hệ đào tạo cử nhân chất lượng cao. Căn cứ quyết định số 989/QD-BCT ngày 8 tháng 10 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ công thương về việc quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chưc của trường Đại học kinh tế kỹ thuật côn g nghiệp

So443 1

So443 2

So443 3

Giới thiệu Khoa

News

Khoa Cơ khí là một trong những khoa được thành lập đầu tiên của Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp.

Trải qua 55 năm phấn đấu và trưởng thành, hiện nay Khoa Cơ khí có một đội ngũ cán bộ, giảng viên và cơ sở vật chất tuy còn khiêm tốn nhưng rất đáng tự hào.

Khoa Cơ khí đã và đang đào tạo hai chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật Cơ khí và Công nghệ kỹ thuật Ô tô cho cả 3 hệ đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và liên thông.

Đọc tiếp ...