Nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển xin học bổng du học Hàn Quốc

Căn cứ Công văn số 7161/BCT-PTNNL ngày 13 tháng 8 năm 2013 của của Bộ trưởng Bộ Công thương về việc lựa chọn sinh viên nộp hồ sơ đăng ký xin học bổng du học Hàn Quốc năm 2013, Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp thông báo cho các sinh viên có nhu cầu nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển xin học bổng du học tại Hàn Quốc như sau:

1.Đối tượng:

Sinh viên đại học hệ chính quy khóa 6 tại 2 cơ sở đào tạo Hà Nội, Nam Định của nhà trường đã hoàn thành chương trình học tập năm thứ nhất.

2. Ngành dự xét tuyển:

- Kỹ thuật cơ khí,

- Kỹ thuật điện tử.

3. Điều kiện đăng ký xét tuyển:

- Sinh viên đã hoàn thành chương trình học tập năm thứ nhất có điểm tổng kết trung bình năm học từ loại Khá trở lên;

- Điểm tổng kết các môn học Toán, Lý bậc THPT đạt 9,0 điểm trở lên;

- Điểm thi đầu vào đại học năm 2012 đạt từ 18,0 điểm trở lên.

4. Quyền lợi:

Sinh viên được lựa chọn sẽ nhận học bổng toàn phần bao gồm cả chi phí học tiếng Hàn Quốc 01 năm và 04 năm học Đại học bắt đầu từ tháng 9 năm 2013.

5. Thời hạn thu hồ sơ xét tuyển: Từ ngày 20 đến hết ngày 22 tháng 08 năm 2013.

6. Địa chỉ liên hệ: Phòng Công tác học sinh sinh viên.

 -  Cơ sở Hà Nội, gặp Thầy Lê Mạnh Thắng.

 - Cơ sở Nam Định, gặp Thầy Trần Ngọc Ban.

 Để được hướng dẫn các thủ tục hồ sơ đăng ký xét tuyển.

 

 

Nơi nhận:

                    HIỆU TRƯỞNG

- Các đ/c Phó Hiệu trưởng,

 

- Các đơn vị trong toàn trường,

 

- Lưu VT, CTHSSV, Website.

 

 

 

Giới thiệu Khoa

News

Khoa Cơ khí là một trong những khoa được thành lập đầu tiên của Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp.

Trải qua 55 năm phấn đấu và trưởng thành, hiện nay Khoa Cơ khí có một đội ngũ cán bộ, giảng viên và cơ sở vật chất tuy còn khiêm tốn nhưng rất đáng tự hào.

Khoa Cơ khí đã và đang đào tạo hai chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật Cơ khí và Công nghệ kỹ thuật Ô tô cho cả 3 hệ đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và liên thông.

Đọc tiếp ...