Apples

Liên hệ

Ảnh của Liên hệ

Scientific Name: Malus domestica

Địa chỉ:
Image Credit: Fievet
Rights: Public Domain
Source: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pommes_vertes.JPG
Family: Rosaceae Large: Producers: China, United States

Các liên kết

Thông tin khác

Thông tin khác:

Apples are a versatile fruit, used for eating, cooking, and preserving.

There are more that 7500 different kinds of apples grown around the world.

Giới thiệu Khoa

News

Khoa Cơ khí là một trong những khoa được thành lập đầu tiên của Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp.

Trải qua 55 năm phấn đấu và trưởng thành, hiện nay Khoa Cơ khí có một đội ngũ cán bộ, giảng viên và cơ sở vật chất tuy còn khiêm tốn nhưng rất đáng tự hào.

Khoa Cơ khí đã và đang đào tạo hai chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật Cơ khí và Công nghệ kỹ thuật Ô tô cho cả 3 hệ đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và liên thông.

Đọc tiếp ...