Thiết kế khuôn_ Fan cover mold

Trong quá trình thiết kế khuôn cho các sản phẩm, chúng ta gặp rất nhiều những sản phẩm có lỗ hay hốc xuyên thủng qua chi tiết. Để tạo ra được các lỗ hay hốc đó trên chi tiết thì trên khuôn chúng ta cũng cần tạo ra một bề mặt lồi tương ứng. 

Thiết kế khuôn_ front cover mold

Với các chi tiết phức tạp như có rãnh hay lẫy ở bên cạnh hông của chi tiết thì việc thiết kế khuôn với hai lòng khuôn sẽ không đạt được yêu cầu và không tạo ra được chi tiết như mong muốn. 

Thiết kế khuôn_ auto ps front cover

Để thiết kế được một bộ khuôn mẫu phù hợp cần rất nhiều yếu tố quan trọng cấu thành, một trong số đó chính là việc tạo mặt phân khuôn hợp lý. Vậy để tạo một mặt phân khuôn hợp lý cho chi tiết trên phần mềm Pro Engineer 4.0 

Thiết kế khuôn_ Slider plug

Có những dạng chi tiết mà dùng 1 mặt phân khuôn chúng ta không thể tách khuôn để tạo ra chi tiết như yêu cầu, mà chúng ta cần tạo thêm vào đó các phần phụ của khuôn như lòng khuôn phụ, các chốt phụ tạo lỗ ngang thân chi tiết... 

Thiết kế khuôn_Arm Mold

Thiết kế và chế tạo khuôn mẫu hiện đang là một ngành khá phổ biến ở Việt Nam và trên thế giới, với các phần mềm hỗ trợ thì việc thiết kế khuôn mẫu ngày càng trở nên đễ dàng và đơn giản hơn. 

Giới thiệu Khoa

News

Khoa Cơ khí là một trong những khoa được thành lập đầu tiên của Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp.

Trải qua 55 năm phấn đấu và trưởng thành, hiện nay Khoa Cơ khí có một đội ngũ cán bộ, giảng viên và cơ sở vật chất tuy còn khiêm tốn nhưng rất đáng tự hào.

Khoa Cơ khí đã và đang đào tạo hai chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật Cơ khí và Công nghệ kỹ thuật Ô tô cho cả 3 hệ đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và liên thông.

Đọc tiếp ...