Thiết kế khuôn_ amp upcase mold

Với các chi tiết trước, người học đã có thể thực hiện tách hai lòng khuôn cho chi tiết. Nhưng với chi tiết có lỗ nằm ngang thân thì cần có một giải pháp được đưa ra để giải quyết.

 Và giải pháp đó là tạo thêm lòng khuôn phụ thứ 3. Các bước và công cụ thực hiện được chỉ rõ trong video

Dưới đây là dữ liệu video hướng dẫn tách khuôn cho chi tiết "amp upcase mold" trên phần mềm Pro Engineer 4.0 (Tài liệu hướng dẫn của giáo sư Alan C.Lin - NTUST)

Download tại đây

Giới thiệu Khoa

News

Khoa Cơ khí là một trong những khoa được thành lập đầu tiên của Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp.

Trải qua 55 năm phấn đấu và trưởng thành, hiện nay Khoa Cơ khí có một đội ngũ cán bộ, giảng viên và cơ sở vật chất tuy còn khiêm tốn nhưng rất đáng tự hào.

Khoa Cơ khí đã và đang đào tạo hai chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật Cơ khí và Công nghệ kỹ thuật Ô tô cho cả 3 hệ đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và liên thông.

Đọc tiếp ...