Thiết kế khuôn_ Shadow method

Trong rất nhiều trường hợp mặt phân khuôn không phải là mặt phẳng đơn thuần, mà nó có thể là mặt bậc. Chúng ta cần những công cụ nào để tạo ra mặt phân khuôn có dạng mặt bậc để lòng khuôn và lõi khuôn cũng có dạng bậc như vậy?

 Câu trả lời được trình bày cụ thể trong video

Dưới đây là dữ liệu cho video hướng dẫn tách khuôn cho chi tiết "Shadow method" trên phần mềm Pro Engineer 4.0 (Tài liệu hướng dẫn của giáo sư Alan C.Lin - NTUST)

Download tại đây

Giới thiệu Khoa

News

Khoa Cơ khí là một trong những khoa được thành lập đầu tiên của Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp.

Trải qua 55 năm phấn đấu và trưởng thành, hiện nay Khoa Cơ khí có một đội ngũ cán bộ, giảng viên và cơ sở vật chất tuy còn khiêm tốn nhưng rất đáng tự hào.

Khoa Cơ khí đã và đang đào tạo hai chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật Cơ khí và Công nghệ kỹ thuật Ô tô cho cả 3 hệ đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và liên thông.

Đọc tiếp ...