Thiết kế khuôn_ Fan cover mold

Trong quá trình thiết kế khuôn cho các sản phẩm, chúng ta gặp rất nhiều những sản phẩm có lỗ hay hốc xuyên thủng qua chi tiết. Để tạo ra được các lỗ hay hốc đó trên chi tiết thì trên khuôn chúng ta cũng cần tạo ra một bề mặt lồi tương ứng. 

Có rất nhiều cách để tạo ra bề mặt lồi đó, một trong những cách đơn giản và phổi biến nhất được giới thiệu trong video

Dưới đây là dữ liệu cho video hướng dẫn tách khuôn cho chi tiết "Fan cover mold" trên phần mềm Pro Engineer 4.0 (Tài liệu hướng dẫn của giáo sư Alan C.Lin - NTUST)

Down load tại đây

 

Giới thiệu Khoa

News

Khoa Cơ khí là một trong những khoa được thành lập đầu tiên của Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp.

Trải qua 55 năm phấn đấu và trưởng thành, hiện nay Khoa Cơ khí có một đội ngũ cán bộ, giảng viên và cơ sở vật chất tuy còn khiêm tốn nhưng rất đáng tự hào.

Khoa Cơ khí đã và đang đào tạo hai chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật Cơ khí và Công nghệ kỹ thuật Ô tô cho cả 3 hệ đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và liên thông.

Đọc tiếp ...