Thiết kế khuôn_ auto ps front cover

Để thiết kế được một bộ khuôn mẫu phù hợp cần rất nhiều yếu tố quan trọng cấu thành, một trong số đó chính là việc tạo mặt phân khuôn hợp lý. Vậy để tạo một mặt phân khuôn hợp lý cho chi tiết trên phần mềm Pro Engineer 4.0 

chúng ta cần thực hiện những công việc gì và cụ thể như thế nào?

 

 Câu trả lời được nêu rõ trong video

Dưới đây là dữ liệu cho video hướng dẫn tách khuôn cho chi tiết "auto ps front cover" trên phần mềm Pro Engineer 4.0 (Tài liệu hướng dẫn của giáo sư Alan C.Lin - NTUST)

 

Download tại đây

 

Giới thiệu Khoa

News

Khoa Cơ khí là một trong những khoa được thành lập đầu tiên của Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp.

Trải qua 55 năm phấn đấu và trưởng thành, hiện nay Khoa Cơ khí có một đội ngũ cán bộ, giảng viên và cơ sở vật chất tuy còn khiêm tốn nhưng rất đáng tự hào.

Khoa Cơ khí đã và đang đào tạo hai chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật Cơ khí và Công nghệ kỹ thuật Ô tô cho cả 3 hệ đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và liên thông.

Đọc tiếp ...