Thiết kế khuôn_ Slider plug

Có những dạng chi tiết mà dùng 1 mặt phân khuôn chúng ta không thể tách khuôn để tạo ra chi tiết như yêu cầu, mà chúng ta cần tạo thêm vào đó các phần phụ của khuôn như lòng khuôn phụ, các chốt phụ tạo lỗ ngang thân chi tiết... 

tạo thành khuôn có dạng trượt. Cách thức thực hiện được hướng dẫn cụ thể trong video

Dưới đây là dữ liệu cho video hướng dẫn tách khuôn cho chi tiết Slide Mold trên phần mềm Pro Engineer 4.0 (Tài liệu hướng dẫn của giáo sư Alan C.Lin - NTUST)

Download tại đây

 

Giới thiệu Khoa

News

Khoa Cơ khí là một trong những khoa được thành lập đầu tiên của Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp.

Trải qua 55 năm phấn đấu và trưởng thành, hiện nay Khoa Cơ khí có một đội ngũ cán bộ, giảng viên và cơ sở vật chất tuy còn khiêm tốn nhưng rất đáng tự hào.

Khoa Cơ khí đã và đang đào tạo hai chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật Cơ khí và Công nghệ kỹ thuật Ô tô cho cả 3 hệ đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và liên thông.

Đọc tiếp ...