Thiết kế khuôn_Arm Mold

Thiết kế và chế tạo khuôn mẫu hiện đang là một ngành khá phổ biến ở Việt Nam và trên thế giới, với các phần mềm hỗ trợ thì việc thiết kế khuôn mẫu ngày càng trở nên đễ dàng và đơn giản hơn. 

Các bước đầu tiên để nhập môn thiết kế khuôn với phần mềm Pro Engineer 4.0 được hướng dẫn cụ thể trong video

Đây là dữ liệu cho video hướng dẫn tách khuôn cho chi tiết Arm Mold trên phần mềm Pro Engineer 4.0 (Tài liệu hướng dẫn của giáo sư Alan C.Lin - NTUST)

Download tại đây

Giới thiệu Khoa

News

Khoa Cơ khí là một trong những khoa được thành lập đầu tiên của Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp.

Trải qua 55 năm phấn đấu và trưởng thành, hiện nay Khoa Cơ khí có một đội ngũ cán bộ, giảng viên và cơ sở vật chất tuy còn khiêm tốn nhưng rất đáng tự hào.

Khoa Cơ khí đã và đang đào tạo hai chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật Cơ khí và Công nghệ kỹ thuật Ô tô cho cả 3 hệ đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và liên thông.

Đọc tiếp ...