Ngân hàng bài tập Công nghệ Chế tạo máy

Nội dung câu hỏi và bài tập môn Công nghệ chế tạo máy

Ngân hàng bài tập Cắt kim loại

Nội dung câu hỏi và bài tập cho môn học Cắt kim loại

Ngân hàng bài tập môn học Cơ lý thuyết

Ngân hàng bài tập và câu hỏi môn học Cơ lý thuyết:

Ngân hàng bài tập Công nghệ kim loại

Nội dung câu hỏi và bài tập môn học Công nghệ kim loại

Ngân hàng bài tập Máy cắt kim loại

Nội dung các câu hỏi ngân hàng bài tập môn học Máy cắt kim loại:

Giới thiệu Khoa

News

Khoa Cơ khí là một trong những khoa được thành lập đầu tiên của Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp.

Trải qua 55 năm phấn đấu và trưởng thành, hiện nay Khoa Cơ khí có một đội ngũ cán bộ, giảng viên và cơ sở vật chất tuy còn khiêm tốn nhưng rất đáng tự hào.

Khoa Cơ khí đã và đang đào tạo hai chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật Cơ khí và Công nghệ kỹ thuật Ô tô cho cả 3 hệ đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và liên thông.

Đọc tiếp ...