GTTK/Thiết kế Đồ án Công nghệ Chế tạo máy-Trần Văn Địch

Đồ án môn học công nghệ chế tạo máy là một đồ án chuyên ngành chính của sinh viên ngành công nghệ chế tạo máy, đồng thời đồ án này cũng chính là một đồ án bắt buộc đối với một số ngành như: ô tô, động cơ đốt trong, máy chính xác, cơ tin kỹ thuật… Đồ án môn học công nghệ chế tạo máy hướng dẫn sinh viên giải quyết một vấn đề tổng hợp về công nghệ chế tạo máy

GTTK/Tính toán thiết kế hệ dẫn động cơ khí/ĐHBKHN

Tính toán thiết kế hệ dẫn động cơ khí là nội dung không thể thiếu trong nhiều chương trình đào tạo kỹ sư Cơ khí nhằm cung cấp các kiến thức cơ sở cho sinh viên về kết cấu máy.

GTTK/Hệ thống điều khiển số cho máy công cụ - Tạ Duy Liêm/ĐHBKHN

Ngày nay đa số các máy công cụ hiện đại được điều khiển theo chương trình số. Đây là điều kiện kỹ thuật cơ bản để thực hiện những dự án tự động hóa linh hoạt  trên từng máy công cụ điều khiển số riêng lẻ, hay ở các trung tâm gia công gia công điều khiển số, cũng như việc ghép nối chúng thành một hệ thống tự động linh hoạt, điều khiển liên thông bằng các máy điện toán ghép mạng.

GTTK/Thiết kế và Qui hoạch công trình công nghiệp cơ khí/ĐHBKHN

Thiết kế, quy hoạch công trình công nghiệp cơ khí là một lĩnh vực chuyên môn quan trọng của ngành Cơ khí, có tính tổng hợp cao. Chất lượng của công việc này có tác động lâu dài đến quá trình sản xuất của các nhà máy được cải tạo hoặc xây dựng mới.

GTTK/Công nghệ CNC - Trần Văn Địch/ĐHBKHN

Giáo trình Công nghệ CNC của GS.TS Trần Văn Đich trình bày những kiến thức cơ bản về điều khiển số, đặc biệt là phương pháp lập trình để gia công chi tiết trên một số loại máy công cụ điều khiển số như: máy tiện, máy khoan, máy doa, máy phay và các trung tâm gia công.

Giới thiệu Khoa

News

Khoa Cơ khí là một trong những khoa được thành lập đầu tiên của Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp.

Trải qua 55 năm phấn đấu và trưởng thành, hiện nay Khoa Cơ khí có một đội ngũ cán bộ, giảng viên và cơ sở vật chất tuy còn khiêm tốn nhưng rất đáng tự hào.

Khoa Cơ khí đã và đang đào tạo hai chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật Cơ khí và Công nghệ kỹ thuật Ô tô cho cả 3 hệ đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và liên thông.

Đọc tiếp ...