GTTK/Cơ sở Máy công cụ/ĐHBKHN

Môn học "Máy công cụ" hay "Máy cắt kim loại" được dạy đầu tiên ở Việt Nam tại trường Đại học Bách khoa Hà Nội từ năm 1959 cho sinh viên khóa 1 ngành Chế tạo máy và cho tới nay là môn học chính cho sinh viên ngành Cơ khí của các trường đào tạo khối Kỹ thuật nói chung.

Trong ngành Cơ khí Chế tạo máy thì Máy công cụ có vai trò quyết định đến chất lượng chế tạo các chi tiết máy. Máy công cụ của ngành chế tạo máy phần lớn là các máy cắt gọt có chủng loại và kích cỡ rất phong phú và đa dạng.

 Các kiến thức cụ thể được đề cập trong giáo trình tham khảo sau:

Nội dung chi tiết giáo trình tải về tại đây

Giới thiệu Khoa

News

Khoa Cơ khí là một trong những khoa được thành lập đầu tiên của Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp.

Trải qua 55 năm phấn đấu và trưởng thành, hiện nay Khoa Cơ khí có một đội ngũ cán bộ, giảng viên và cơ sở vật chất tuy còn khiêm tốn nhưng rất đáng tự hào.

Khoa Cơ khí đã và đang đào tạo hai chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật Cơ khí và Công nghệ kỹ thuật Ô tô cho cả 3 hệ đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và liên thông.

Đọc tiếp ...