Bài giảng Sức bền vật liệu - Tuần 1

Sức bền vật liệu là môn học bắt buộc cho sinh viên các ngành kỹ thuật. Nó có rất nhiều ứng dụng trong thực tế sản xuất, từ các công trình nhỏ tới các công trình lớn như cầu đường, từ sản xuất quy mô nhỏ tới sản xuất quy mô lớn...Môn học trang bị cho sinh viên các kiến thức từ cơ bản đến chuyên sâu về sức bền trong chi tiết đến sức bền trong kết cấu.

Đọc tiếp...

Bài giảng Máy cắt kim loại - Tuần 1

Môn học "Máy cắt kim loại" được các giảng viên khoa Cơ khí trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp biên soạn sử dụng cho sinh viên ngành Cơ khí của các trường đào tạo khối Kỹ thuật nói chung và sinh viên của trường nói riêng.

Đọc tiếp...

Bài giảng Công nghệ Chế tạo máy 2 - Bài 1

Các ngành kinh tế nói chung và ngành cơ khí nói riêng luôn luôn đòi hỏi các kỹ sư cơ khí và cán bộ kỹ thuật cơ khí được đào tạo ra phải có kiến thức cơ bản tương đối rộng. Đồng thời họ phải biết vận dụng những kiến thức đó để giải quyết những vấn đề cụ thể thường gặp trong sản xuất, sửa chữa và sử dụng.

Đọc tiếp...

Bài giảng Vẽ kỹ thuật - Bài 1

  

Bản vẽ hình chiếu phẳng và bản vẽ không gian: -Bản vẽ hình chiếu phẳng hai chiều: là kết quả của do phép chiếu trực phương (Orthogonal Projection) tức chiếu vuông góc vật thực trong không gian xuống mặt phẳng

Đọc tiếp...

Bài giảng Đồ gá - Bài 1

 

Môn học Đồ gá vừa có tính chất lý thuyết vừa có tính thực tiễn, đồng thời có tính cập nhật theo định hướng hiện đại hóa và công nghiệp hóa.

Đọc tiếp...

Giới thiệu Khoa

News

Khoa Cơ khí là một trong những khoa được thành lập đầu tiên của Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp.

Trải qua 55 năm phấn đấu và trưởng thành, hiện nay Khoa Cơ khí có một đội ngũ cán bộ, giảng viên và cơ sở vật chất tuy còn khiêm tốn nhưng rất đáng tự hào.

Khoa Cơ khí đã và đang đào tạo hai chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật Cơ khí và Công nghệ kỹ thuật Ô tô cho cả 3 hệ đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và liên thông.

Đọc tiếp ...