Bài giảng Cơ học lý thuyết - Tuần 1

Cơ học lý thuyết là môn học nghiên cứu về cơ học bằng các công cụ toán học như: giải tích, vector, vi phân, đạo hàm... là môn học cơ sở và bắt buộc cho sinh viên các ngành kỹ thuật. Môn học có khả năng áp dụng vào rất nhiều lĩnh vực trong ngành Cơ khí, Xây dựng, Kiến trúc, Giao thông vận tải...

Bài giảng môn học Cơ học lý thuyết tuần 1 tải về tại đây

 

Giới thiệu Khoa

News

Khoa Cơ khí là một trong những khoa được thành lập đầu tiên của Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp.

Trải qua 55 năm phấn đấu và trưởng thành, hiện nay Khoa Cơ khí có một đội ngũ cán bộ, giảng viên và cơ sở vật chất tuy còn khiêm tốn nhưng rất đáng tự hào.

Khoa Cơ khí đã và đang đào tạo hai chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật Cơ khí và Công nghệ kỹ thuật Ô tô cho cả 3 hệ đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và liên thông.

Đọc tiếp ...