Bài giảng Đồ gá - Bài 1

 

Môn học Đồ gá vừa có tính chất lý thuyết vừa có tính thực tiễn, đồng thời có tính cập nhật theo định hướng hiện đại hóa và công nghiệp hóa.

Môn học đồ gá có quan hệ chặt chẽ với các môn học khác thuộc lĩnh vực cơ khí vì phương án đồ gá được thiết kế là tổng hợp các kiến thức chuyên môn về công nghệ cơ khí, tự động quá trình sản xuất, cơ học kỹ thuật, sức bền vật liệu, máy công cụ…

Trang bị cho người học những kiến thức về các chỉ tiêu công nghệ cần thiết, những yêu cầu cụ thể khi thiết kế các bộ phận của đồ gá.

Để học tốt và hiểu sâu về môn học Đồ gá, người học cần phải nắm vững các khái niệm cơ bản cũng như công dụng của các trang bị công nghệ cơ khí điển hình (bao gồm cả trang bị công nghệ vạn năng và trang bị công nghệ chuyên dùng).

Nội dung môn học:

Chương 1: Thiết kế đồ gá chuyên dùng trên máy cắt kim loại vạn năng

Chương 2: Dụng cụ phụ

Chương 3: Đồ gá lắp ráp

Chương 4: Đồ gá kiểm tra

Bài tập lớn: Thiết kế đồ gá chuyên dùng

Nội dung chi tiết Bài 1 - Bài giảng Đồ gá tải về tại đây