Thông tin về hội thảo khoa học quốc tế ICAMET 2014- Ho Chi Minh city, Vietnam

International Conference on Advanced Material Engineering & Technology 2014 (ICAMET 2014) December 5-6, 2014 in Ho Chi Minh City, Vietnam

Thông tin về hội thảo khoa học quốc tế - Guangzhou, China

2014 International Conference on Advanced Nano-Technology and Biomedical Material(ANTBM2014)

June 29-30, 2014 in Guangzhou, China

http://www.antbm.org/

Thông tin về hội thảo khoa học quốc tế - Taipei, Taiwan

2014 2nd International Conference on Materials Science and Mechanical Engineering(ICMSME 2014)

http://www.icmsme-conf.com/index.htm

May 31-June 01,2014, Taipei,Taiwan 

Thông tin về hội thảo khoa học quốc tế - Macao, China

Respectable authors,

For the advance of the study A_M_M_A, we have planned to have an international convention at which experts in related fields are invited from around the world. We specially sent you this letter to ask for your attendance. Please consider coming to Macao and making your contribution to it. Respectfully yours

Thông tin về hội thảo khoa học quốc tế - Beijing, China

Dear Sir/ Madam,

Present your papers to experts and scholars from around the world on ESBE, and we are sure that your research will be greatly valued by them. Besides, by reviewing and discussing with other authors about their research and ideas, it is sure that you will have some benefit for your own study.

Sincerely,

Thông tin về hội thảo khoa học quốc tế - Bangkok, Thailand

  Call for papers

2014 International Conference on Aerospace and Mechanical Engineering (AME 2014)

http://www.ame-conf.com/

April 13-14, 2014, Bangkok, Thailand

 Honorable Professors, 

Giới thiệu Khoa

News

Khoa Cơ khí là một trong những khoa được thành lập đầu tiên của Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp.

Trải qua 55 năm phấn đấu và trưởng thành, hiện nay Khoa Cơ khí có một đội ngũ cán bộ, giảng viên và cơ sở vật chất tuy còn khiêm tốn nhưng rất đáng tự hào.

Khoa Cơ khí đã và đang đào tạo hai chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật Cơ khí và Công nghệ kỹ thuật Ô tô cho cả 3 hệ đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và liên thông.

Đọc tiếp ...