Một số hình ảnh trong buổi Hội thảo về việc tham khảo ý kiến sinh viên

ht1

Một số hình ảnh trong buổi Hội thảo về việc tham khảo ý kiến sinh viên trong quá trình xây dựng “Các giải pháp nhằm triển khai có hiệu quả công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy, tuyển sinh đào tạo lớp chất lượng cao, đào tạo chương trình hai, liên thông, vừa làm vừa học trong năm 2013 và những năm tiếp theo”

Món quà ý nghĩa của Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp dành tặng cho thí sinh và phụ huynh tham dự kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2013

05 07.2 1

Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường về việc xây dựng kế hoạch tham gia chương trình Mùa hè xanh tình nguyện, tiếp sức mùa thi năm 2013. Nhiều hoạt động thiết thực đã được nhà trường triển khai nhằm hỗ trợ cho phụ huynh và thí sinh ở các tỉnh xa về Hà Nội tham dự kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2013

Một số hình ảnh trong buổi tọa đàm, giới thiệu mô hình đào tạo lớp chất lượng cao và đào tạo song song hai chương trình

 

6.1

Được sự đồng ý của Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường. Tổ tuyển sinh - Phòng Công tác học sinh sinh viên phối hợp với Phòng Đào tạo và các khoa chuyên môn xây dựng nội dung và tổ chức tọa đàm giới thiệu mô hình đào tạo lớp chất lượng cao và đào tạo song song hai chương trình trong thời gian từ ngày 24 đến 28 tháng 6 năm 2013. 

Thông tin về hội thảo khoa học quốc tế 2014 ICMDM Hong Kong

Welcome to the official website of the International Conference on Mechanical Design and Manufacturing (ICMDM 2014). The conference will be held in Hong Kong during November 7-9, 2014 together with workshops ICRET 2014 and another congress ICCTD2014.

Thông tin về hội thảo khoa học quốc tế ICMMD 2014 - Hong Kong

2014 International Conference on Mechatronics and Mechanical Design (ICMMD 2014) will be held in Hong Kong, during December 26-28, 2014. ICMMD 2014 is a part of 2014 WORLD CONGRESS ON ELECTRONICS AND ELECTRICAL ENGINEERING (WCEEE 2014) which is sponsored by Science and Engineering Institute.
 

Thông tin về hội thảo khoa học quốc tế ICRISET-2014 - Singapore

2014 International Conference on Recent Innovations in Science, Engineering and Technology (ICRISET-2014) will be held in Singapore, during September 5th, 2014. ICRISET-2014 is Organized by SciencePlus(S+) in association with Institute of Research and Journals(IRAJ).

Giới thiệu Khoa

News

Khoa Cơ khí là một trong những khoa được thành lập đầu tiên của Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp.

Trải qua 55 năm phấn đấu và trưởng thành, hiện nay Khoa Cơ khí có một đội ngũ cán bộ, giảng viên và cơ sở vật chất tuy còn khiêm tốn nhưng rất đáng tự hào.

Khoa Cơ khí đã và đang đào tạo hai chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật Cơ khí và Công nghệ kỹ thuật Ô tô cho cả 3 hệ đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và liên thông.

Đọc tiếp ...