Buổi lễ bảo vệ đồ án tốt nghiệp ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí

ck01

Ngày 30 tháng 6 năm 2012 khoa Cơ khí đã tiến hành bảo vệ Đồ án tốt nghiệp cho 8 sinh viên Đại học Cơ khí khóa 2. Buổi bảo vệ đã thành công tốt đẹp tất cả các sinh viên đều đạt kết quả xuất sắc. Một số hình ảnh tại buổi lễ bảo vệ:

 

ck01

ck01

ck01

ck01

Giới thiệu Khoa

News

Khoa Cơ khí là một trong những khoa được thành lập đầu tiên của Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp.

Trải qua 55 năm phấn đấu và trưởng thành, hiện nay Khoa Cơ khí có một đội ngũ cán bộ, giảng viên và cơ sở vật chất tuy còn khiêm tốn nhưng rất đáng tự hào.

Khoa Cơ khí đã và đang đào tạo hai chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật Cơ khí và Công nghệ kỹ thuật Ô tô cho cả 3 hệ đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và liên thông.

Đọc tiếp ...