Kế hoạch đào tạo toàn khoá Đại học liên thông

 Ngành đào tạo: Công nghệ kỹ thuật Cơ khí

1. Mục tiêu đào tạo:

       Đào tạo người học phát triển một cách toàn diện:

       - Có phẩm chất chính trị, đạo đức, thái độ lao động tốt, có ý thức phục vụ nhân dân, có sức khoẻ, khả năng tham gia vào các hoạt động xã hội, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

       - Sau khi tốt nghiệp, người kỹ sư công nghệ phải nắm vững kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực hành thành thạo, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và giải quyết các vấn đề chuyên môn thuộc chuyên ngành đào tạo.

 2. Thời gian đào tạo: 1,5 năm.

Đọc tiếp...

 Ngành đào tạo: Công nghệ kỹ thuật Cơ khí

1. Mục tiêu đào tạo:

       Đào tạo người học phát triển một cách toàn diện:

       - Có phẩm chất chính trị, đạo đức, thái độ lao động tốt, có ý thức phục vụ nhân dân, có sức khoẻ, khả năng tham gia vào các hoạt động xã hội, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

       - Sau khi tốt nghiệp, người kỹ sư công nghệ phải nắm vững kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực hành thành thạo, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và giải quyết các vấn đề chuyên môn thuộc chuyên ngành đào tạo.

 2. Thời gian đào tạo: 1,5 năm.

3. Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Cao đẳng.

4. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp:

- Đào tạo theo học chế tín chỉ.

- Điều kiện tốt nghiệp: Theo quyết định số 43/2007/QĐ -BGDĐT ngày 15/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

5. Nội dung chương trình đào tạo:

 

1

Kiến thức chung

 

Nguyên lí cơ bản chủ nghĩa Mac- Lênin

Đề cương đường lối cách mạng Đảng cộng sản Việt Nam

 

Đề cương tư tưởng Hồ Chí Minh

Anh văn

 

Nhập môn tin học

Toán CĐ 4: Quy hoạch tuyến tính

 

Toán cao cấp 3

Vật lý 1

 

Toán CĐ1:Xác suất - Thống kê

Hoá học 1

2

Học phần tự chọn

 

Quản trị học

Hoá học 2

 

Nhập môn lôgic học

Nhập môn xã hội học

 

Tâm lý học đại cương

Lịch sử các học thuyết kinh tế

 

Môi trường và con người

Văn hoá kinh doanh

 

Toán CĐ2: phương pháp tính

Lịch sử triết học

3

Học phần cơ sở ngành

 

Sức bền vật liệu

Truyền động thủy lực và khí nén trong máy công nghiệp

 

Nguyên lý- chi tiét máy

Điều khiển tự động

 

Cơ học lưu chất

Máy điều khiển theo chương trình số

4

Học phần chuyên sâu ngành

 

Cơ sở lý thuyết hàn

Bảo trì và bảo dưỡng công nghiệp

 

Tay máy công nghiệp

Thiết kế xưởng

 

Dụng cụ cắt mới

Máy nâng chuyển

 

Các phương pháp gia công đặc biệt

 

5

Thực hành, thực tập – Đồ án

 

Đồ  án 1 (Chi tiết máy)

Thực tập các phương pháp gia công đặc biệt

 

Thực tập1:  Máy công cụ

Thực tập thiết kế xưởng Cơ khí

 

Thực tập 2: Tự chọn

Đồ  án 2 ( Công nghệ chế tạo máy)

 

Thực tập bảo trì và bảo dưỡng công nghiệp

Thực tập cuối khoá

 

Thực tập trang bị điện trên máy công nghiệp

Đồ án hoặc luận văn tốt nghiệp

 

Giới thiệu Khoa

News

Khoa Cơ khí là một trong những khoa được thành lập đầu tiên của Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp.

Trải qua 55 năm phấn đấu và trưởng thành, hiện nay Khoa Cơ khí có một đội ngũ cán bộ, giảng viên và cơ sở vật chất tuy còn khiêm tốn nhưng rất đáng tự hào.

Khoa Cơ khí đã và đang đào tạo hai chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật Cơ khí và Công nghệ kỹ thuật Ô tô cho cả 3 hệ đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và liên thông.

Đọc tiếp ...