Khóa học thiết kế căn bản trên Pro Engineer

STT

Nội dung

Số buổi

 

Thiết kế căn bản – Basic Solid Modelling(11 buổi x 2 giờ)

1

Bài 1

Giới thiệu về Pro Engineer 5.0

1.1 Quản lý đối tượng trong thiết kế với Pro engineer Wildfire 5.0

1.2 Giới thiệu một số chức năng và thao tác chính trong ProE

1.3 Vẽ phác – Các công cụ vẽ phác

1.4 Các công cụ ràng buộc đối tượng trong vẽ phác

1.5 Quản lý các thuộc tính và đối tượng

1.6 Bài tập luyện tập

Bài 2

Thiết kế mô hình khối - Các lệnh tạo khối cơ bản

1

2.1 Lệnh - Extrude

2.2 Lệnh - Revolve

2.3 Lệnh tạo lỗ - Hole

2.4 Lệnh tạo gân - Rib

2.5 Lệnh tạo chi tiết dạng vỏ - Shell

1.6 Bài tập luyện tập

Bài 3

Các lệnh chỉnh sửa đối tượng

1

3.1 Lệnh tạo mặt nghiêng – Draft

3.2 Lệnh bo tròn – Round

3.3 Lệnh vát góc - Chamfer

3.4 Gán màu sắc cho đối tượng

3.5 Hiệu chỉnh và thay đổi thông số thiết kế

3.6 Bài tập luyện tập

Bài 4

Các lệnh sao chép đối tượng

1

4.1 Lệnh Copy

4.2 Lệnh tạo chi tiết đối xứng – Mirror

4.3 Lệnh Patterm

Các lệnh tạo khối phức tạp

5.1 Lệnh Sweep

Bài 5

5.2 Lệnh Blend

1

5.3 Lệnh Sweep Blend

5.4 Lệnh Variable Section Sweep

Các lệnh thiết kế bề mặt

Bài 6

6.1 Lệnh Extrude surfaces

1

6.2 Lệnh Revolve surface

6.3 Lệnh Sweep surfaces

6.4 Lệnh Blend surfaces

Bài 7

6.5 Lệnh Sweep Blend surfaces

1

6.6 Lệnh Variable Section Sweep surfaces

6.7 Lệnh Blending the boundaries surfaces

Bài 8

Các lệnh chỉnh sửa bề mặt

1

7.1 Lệnh Merge surfaces

7.2 Lệnh Extend surfaces

7.3 Lệnh Fill surfaces

7.4 Lệnh Thicken surfaces

Bài 9

7.5 Lệnh Solidify

1

7.6 Lệnh Replace surfaces

7.7 Lệnh Project

7.8 Lệnh Wrap

7.9 Một số lệnh thiết kế nâng cao

Bài 10

Lắp ráp – Assembly

1

8.1 Quy trình lắp ráp cụm chi tiết

8.2 Khởi tạo một Assembly

8.3 Gọi các chi tiết cho quá trình lắp ráp

8.4 Xác lập các quan hệ ràng buộc

8.5 Tạo đối tượng mới

8.6 Hiệu chỉnh vị trí các đối tượng

8.7 Giải phóng các chi tiết thành phần

8.8 Hiển thị và hiệu chỉnh các đường di chuyển lắp ghép

Bài 11

Xây dựng bản vẽ kỹ thuật

1

9.1 Quy trình tạo dựng bản vẽ kỹ thuật

9.2 Xây dựng khung bản vẽ phi tiêu chuẩn

9.3 Tạo bản vẽ mới

9.4 Tạo các hình chiếu, hình cắt, mặt cắt

9.5 Tạo các thuộc tính font chữ, đường nét, kích thước, dung sai…

9.6 In ân bản vẽ

  - Học phí: 800.000 đồng, đối với sinh viên: 600.000 đồng

          - Số lượng học viên: 8 - 10 người/ 1 lớp, mỗi học viên một máy tính

          - Thời lượng: 2h/ 1 buổi x 10 buổi; mỗi tuần học 2 buổi

          - Kết thúc khóa học này, học viên có thể: Thiết kế, hiệu chỉnh các chi tiết 3D;  thiết kế các chi tiết dạng tấm; kết xuất, hiệu chỉnh bản vẽ 2D từ mô hình 3D

          - Có chế độ giảm học phí cho sinh viên thuộc diện nghèo & gia đình chính sách

Liên hệ tư vấn và đăng ký học tập: T. Viễn (SĐT: 0989884772)

Giới thiệu Khoa

News

Khoa Cơ khí là một trong những khoa được thành lập đầu tiên của Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp.

Trải qua 55 năm phấn đấu và trưởng thành, hiện nay Khoa Cơ khí có một đội ngũ cán bộ, giảng viên và cơ sở vật chất tuy còn khiêm tốn nhưng rất đáng tự hào.

Khoa Cơ khí đã và đang đào tạo hai chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật Cơ khí và Công nghệ kỹ thuật Ô tô cho cả 3 hệ đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và liên thông.

Đọc tiếp ...