KHÓA HỌC SOLIDWORKS CĂN BẢN

     

BÀI SỐ

NỘI DUNG

SỐ BUỔI

 

TẠO BẢN VẼ PHÁC 2D - SKETCH

 

BÀI 1

1.1. Giới thiệu phần mềm thiết kế Solid Works

2

1.2. Các công cụ vẽ phác trong môi trường Sketch (Profile)

1.3. Ràng buộc hình dạng và kích thước

1.4. Các lệnh hiệu chỉnh hỗ trợ tạo hình (Offset, Move, Copy, Rotate, Trim, Mirror, Fillet, Chamfer, Pattern, …)

1.5. Ví dụ và bài tập ứng dụng

 

XÂY DỰNG MÔ HÌNH KHỐI 3D

 

BÀI 2

2.1. Các lệnh xây dựng mô hình khối 3D (Extrude, Revolve…)

3

2.2. Các công cụ hỗ trợ tạo hình nhanh (Fillet, Chamfer…)

2.3. Ví dụ và bài tập ứng dụng

 

CÁC ĐẶC TÍNH LÀM VIỆC (WORK FEATURES)

 

BÀI 3

3.1. Tạo mặt phẳng làm việc (Plane)

1

3.2. Tạo trục làm việc (Line)

3.3. Tạo điểm làm việc (Work Point)

3.4. Ví dụ và bài tập ứng dụng

 

LẮP RÁP CÁC CHI TIẾT (ASSEMBLY)

 

BÀI 4

4.1. Khởi tạo môi trường Assembly

2

4.2. Gán các ràng buộc trong lắp ráp

4.3. Hiệu chỉnh bản vẽ lắp

4.4. Ví dụ và bài tập ứng dụng

 

XÂY DỰNG BẢN VẼ 2D

 

BÀI 5

5.1. Thiết lập các thông số bản vẽ

2

5.2. Chèn các hình chiếu và hiệu chỉnh

5.3. Ghi kích thước, kí hiệu, dung sai…

5.4. Nhập văn bản

5.5. Hiệu chỉnh khung tên, xuất ra File ".dwg", in ấn

5.6. Ví dụ và bài tập ứng dụng

 

Tổng số buổi

10

     
 

- Học phí: 800.000 đồng

 
 

- Đối với sinh viên: 600.000 đồng

 
 

- Số lượng học viên: 8 - 10 người/ 1 lớp

 
 

- Mỗi học viên một máy tính

 
 

- Thời lượng: 2h/ 1 buổi x 10 buổi

 
 

- Tuần học 2 buổi

 
 

- Phòng học rộng rãi, thoáng mát

 
 

- Kết thúc khóa học này, học viên có thể:

          + Thiết kế, hiệu chỉnh các chi tiết 3D

          + Tạo bản vẽ lắp

          + Kết xuất, hiệu chỉnh bản vẽ 2D từ mô hình 3D

 
 
 
 

- Có chế độ giảm học phí cho sinh viên thuộc diện nghèo & gia đình chính sách

Liên hệ tư vấn và đăng ký học tập: T. Viễn (SĐT: 0989884772)

Giới thiệu Khoa

News

Khoa Cơ khí là một trong những khoa được thành lập đầu tiên của Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp.

Trải qua 55 năm phấn đấu và trưởng thành, hiện nay Khoa Cơ khí có một đội ngũ cán bộ, giảng viên và cơ sở vật chất tuy còn khiêm tốn nhưng rất đáng tự hào.

Khoa Cơ khí đã và đang đào tạo hai chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật Cơ khí và Công nghệ kỹ thuật Ô tô cho cả 3 hệ đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và liên thông.

Đọc tiếp ...