KHÓA HỌC INVENTOR CĂN BẢN

     

BÀI SỐ

NỘI DUNG

SỐ BUỔI

 

TẠO BẢN VẼ PHÁC 2D - SKETCH

 

BÀI 1

1.1. Giới thiệu phần mềm thiết kế Inventor

2

1.2. Các bước mô hình hóa trong Inventor

1.3. Thiết lập bản vẽ phác

1.4. Các lệnh vẽ trong môi trường Sketch

1.5. Các lệnh hiệu chỉnh hỗ trợ tạo hình (Fillet, Chamfer,…)

1.6. Ràng buộc hình dạng và kích thước

1.7. Bài tập ứng dụng

 

CÁC PHƯƠNG PHÁP TẠO HÌNH CƠ BẢN

 

BÀI 2

2.1. Xây dựng mô hình khối: lệnh Extrude, Revolve

2

2.2. Một số đặc tính phác thảo khác: tạo gân (Rib), gắn biên dạng lên mặt Solid (Emboss), uốn cong (Bend)

2.3. Hiệu chỉnh mô hình: hiệu chỉnh phác thảo (Edit Sketch) và hiệu chỉnh đặc tính (Edit Feature)

2.4. Điểm làm việc (Work Point)

2.5. Trục làm việc (Work Axis)

2.6. Mặt phẳng làm việc (Work Plane)

2.7. Ví dụ và bài tập ứng dụng

 

TẠO ĐẶC TÍNH VỊ TRÍ VÀ CÁC PHÉP BIẾN ĐỔI HÌNH

 

BÀI 3

3.1. Tạo đặc tính vị trí: tạo lỗ (Hole)

2

3.2. Tạo ren (Thread)

3.3. Hiệu chỉnh đối tượng: bo tròn (Fillet), tạo mặt vát (Chamfer)

3.4. Tạo mặt vuốt (Face Draft)

3.5. Dời mặt (Move Face)

3.6. Tạo vỏ (Shell)

3.7. Sao chép dãy (Pattern)

3.8. Phép đối xứng (Mirror)

3.9. Ví dụ và bài tập ứng dụng

 

KIM LOẠI TẤM

 

BÀI 4

4.1. Định dạng kim loại tấm

1

4.2. Tạo tấm theo biên dạng mặt (Face)

4.3. Tạo tấm theo biên dạng cạnh (Contour Flange)

4.4. Cắt tấm theo biên dạng (Cut)

4.5. Tạo tấm nối (Flange)

4.6. Tạo nếp gấp cho tấm (Hem)

4.7. Uốn tấm (Fold)

4.8. Nối góc (Corner Seam)

4.9. Vẽ nối tiếp các cạnh (Bend)

4.10. Khai triển tấm

4.11. Ví dụ và bài tập ứng dụng

 

LẮP RÁP CHI TIẾT - ASSEMBLY

 

BÀI 5

5.1. Quy trình lắp ghép

1

5.2. Khởi tạo một Assembly

5.3. Di chuyển, ràng buộc các chi tiết trong Assembly

5.4. Hiệu chỉnh vị trí các đối tượng

5.5. Tạo thành phần mới

5.6. Ví dụ và bài tập ứng dụng

 

XÂY DỰNG BẢN VẼ 2D

 

BÀI 6

6.1. Tạo hình chiếu từ mô hình 3D

1

6.2. Ghi kích thước trong bản vẽ 2D

6.3. Hiệu chỉnh bản vẽ

6.4. Xuất bản vẽ

6.5. Ví dụ và bài tập ứng dụng

 

TỔNG KẾT KHÓA HỌC

 

BÀI 7

7.1. Giới thiệu mô phỏng quá trình lắp ráp

1

7.2. Làm bài tập tổng hợp

7.3. Giải đáp các thắc mắc của học viên

 

Tổng số buổi

10

     
 

- Học phí: 800.000 đồng

 
 

- Đối với sinh viên: 600.000 đồng

 
 

- Số lượng học viên: 8 - 10 người/ 1 lớp

 
 

- Mỗi học viên một máy tính

 
 

- Thời lượng: 2h/ 1 buổi x 10 buổi

 
 

- Tuần học 2 buổi

 
 

- Phòng học rộng rãi, thoáng mát

 
 

- Kết thúc khóa học cơ bản, học viên có thể:

          + Xây dựng và hiệu chỉnh được các chi tiết bằng mô hình 3D

          + Tạo và hiệu chỉnh được các mô hình lắp ráp 3D

          + Kết xuất, hiệu chỉnh bản vẽ 2D từ các mô hình 3D đã xây dựng

 
 
 
 

- Có chế độ giảm học phí cho sinh viên thuộc diện nghèo & gia đình chính sách

Liên hệ tư vấn và đăng ký học tập: T. Viễn (SĐT: 0989884772)

Giới thiệu Khoa

News

Khoa Cơ khí là một trong những khoa được thành lập đầu tiên của Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp.

Trải qua 55 năm phấn đấu và trưởng thành, hiện nay Khoa Cơ khí có một đội ngũ cán bộ, giảng viên và cơ sở vật chất tuy còn khiêm tốn nhưng rất đáng tự hào.

Khoa Cơ khí đã và đang đào tạo hai chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật Cơ khí và Công nghệ kỹ thuật Ô tô cho cả 3 hệ đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và liên thông.

Đọc tiếp ...