Khóa học thiết kế căn bản trên CATIA

 

KHÓA HỌC CATIA CĂN BẢN

     

BÀI SỐ

NỘI DUNG

SỐ BUỔI

 

TẠO BẢN VẼ PHÁC 2D - SKETCH

 

BÀI 1

1.1. Giới thiệu phần mềm thiết kế Catia

2

1.2. Cấu trúc cây trong Catia

1.3. Các lệnh thao tác với màn hình và các thiết lập

1.4. Các công cụ vẽ phác trong môi trường Sketch (Profile)

1.5. Các lệnh hiệu chỉnh hỗ trợ tạo hình (Corner, Chamfer, Trim, Mirror, Translate…)

1.6. Ràng buộc hình dạng và kích thước

1.7. Ví dụ và bài tập ứng dụng

 

TẠO CÁC ĐẶC TÍNH PHÁC THẢO NHÓM 1

 

BÀI 2

2.1. Các bước mô hình hóa trong Catia

1

2.2. Các đặc tính quét thẳng góc (Pad, Pocket, Draft Fillet Pad, Draft Fillet Pocket, Multi-Pad, Multi Pocket)

2.3. Các đặc tính xoay (Shaft, Groove)

2.4. Hiệu chỉnh phác thảo và đặc tính

2.5. Ví dụ và bài tập ứng dụng

 

CÁC ĐẶC TÍNH LÀM VIỆC (WORK FEATURES)

 

BÀI 3

3.1. Tạo mặt phẳng phác thảo (Sketcher)

1

3.2. Tạo mặt phẳng làm việc (Plane)

3.3. Tạo trục làm việc (Line)

3.4. Tạo điểm làm việc (Work Point)

3.5. Ví dụ và bài tập ứng dụng

 

TẠO CÁC ĐẶC TÍNH PHÁC THẢO NHÓM 2

 

BÀI 4

4.1. Các đặc tính quét theo đường dẫn (Rib, Slot)

1

4.2. Tạo đặc tính gân (Stiffener)

4.3. Đặc tính vuốt (Multi-Section Solid, Remove Multi-Section Solid)

4.4. Ví dụ và bài tập ứng dụng

 

TẠO CÁC ĐẶC TÍNH VỊ TRÍ

 

BÀI 5

5.1. Tạo đặc tính lỗ (Hole)

2

5.2. Tạo đặc tính ren (Thread/ Tap)

5.3. Tạo đặc tính mặt chuyển tiếp (Edge Fillet, Variable Fillet, Face-Face Fillet, Tritangent Fillet)

5.4. Tạo đặc tính mặt vát (Chamfer)

5.5. Tạo đặc tính vỏ (Shell)

5.6. Thay đổi chiều dày (Thickness)

5.7. Phân chia chi tiết (Split)

5.8. Tạo đặc tính mặt vuốt (Draft, Draft Reflect Line, Variable Angle Draft)

5.9. Sao chép theo dãy (Rectangular Pattern, Circular Pattern, User Pattern)

5.10. Tạo đặc tính đối xứng (Mirror, Symmetry)

5.11. Ví dụ và bài tập ứng dụng

 

THIẾT KẾ MÔ HÌNH KHUNG DÂY VÀ MẶT CONG

 

BÀI 6

6.1. Các lệnh hỗ trợ thiết kế mặt cong (Extrude Surface, Revolve Surface, Sphere Surface, Cylinder Surface, Sweep Surface, Multi-Section Surface, Fill Surface, Offset Surface, Blend Surface, Join Surface, Split Surface, Trim Surface, Utrim Surface, Healing, Extrapolate)

1

6.2. Các lệnh hỗ trợ thiết kế mô hình khung dây (Helix, Projection, Intersection)

6.3. Ví dụ và bài tập ứng dụng

 

THIẾT KẾ KIM LOẠI TẤM

 

BÀI 7

7.1. Các lệnh hỗ trợ thiết kế kim loại tấm (Sheet Metal Parameters, Wall, Wall Recognition, Wall on Edge, Extrusion, Roll Wall, Bend, Conic Bend, Bend From Flat, Unfold, Fold, Flange, Hem, Tear Drop, Swept Flange, Cutout, Flange Hole, Bead, Circular Stamp, Surface Stamp, Bridge, Flange Cut Out, Curve Stamp, Louver, Corner, Chamfer, Multi View, Save as DXF)

1

7.2. Ví dụ và bài tập ứng dụng

 

BẢN VẼ LẮP - ASSEMBLY

 

BÀI 8

8.1. Khái niệm về ràng buộc lắp ráp

1

8.2. Khởi tạo môi trường lắp ráp

8.3. Các bước chuẩn bị lắp ráp

8.4. Hiệu chỉnh sau khi lắp ráp

8.5. Tạo mặt cắt mô hình lắp ráp (Sectioning)

8.6. Tách các chi tiết (Explode)

8.7. Ví dụ và bài tập ứng dụng

 

XÂY DỰNG BẢN VẼ 2D

 

BÀI 9

9.1. Các lệnh tạo hình chiếu

2

9.2. Hiệu chỉnh bản vẽ

9.3. Ghi kích thước

9.4. Ghi kí hiệu trong bản vẽ 2D

9.5. Nhập bản vẽ

9.6. In ấn

9.7. Ví dụ và bài tập ứng dụng

 

Tổng số buổi

12

     

          - Học phí: 800.000 đồng, đối với sinh viên: 600.000 đồng

          - Số lượng học viên: 8 - 10 người/ 1 lớp, mỗi học viên một máy tính

          - Thời lượng: 2h/ 1 buổi x 10 buổi; mỗi tuần học 2 buổi

          - Kết thúc khóa học này, học viên có thể: Thiết kế, hiệu chỉnh các chi tiết 3D;  thiết kế các chitiết dạng tấm; kết xuất, hiệu chỉnh bản vẽ 2D từ mô hình 3D

          - Có chế độ giảm học phí cho sinh viên thuộc diện nghèo & gia đình chính sách

 Liên hệ tư vấn và đăng ký học tập: T. Viễn (SĐT: 0989884772)

Giới thiệu Khoa

News

Khoa Cơ khí là một trong những khoa được thành lập đầu tiên của Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp.

Trải qua 55 năm phấn đấu và trưởng thành, hiện nay Khoa Cơ khí có một đội ngũ cán bộ, giảng viên và cơ sở vật chất tuy còn khiêm tốn nhưng rất đáng tự hào.

Khoa Cơ khí đã và đang đào tạo hai chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật Cơ khí và Công nghệ kỹ thuật Ô tô cho cả 3 hệ đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và liên thông.

Đọc tiếp ...